Máy chế biến thịt,xương

 • Máy thái hạt lựu TMTP-O16

  Mã sản phẩm: TMTP-O16

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY XAY THỊT HD-12-100KG/H (TMTP-C04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY XAY GIÒ, CHẢ CÔNG NGHIỆP CÓ BIẾN TẦN (TMTP-B11)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt thịt đông lạnh có băng tải (TMTP-E40)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E40)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng và thái bì liên hoàn 1.5 kw (TMTP-F08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt 150kg/h (TMTP-C22)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy làm mềm thịt ETS 527 (TMTP-DA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Bộ máy đùn xúc xích khí nén + máy dập đầu xúc xích (TMTP-G19)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống 500-700kg/h (TMTP-E36)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đánh nhuyễn thịt QS-630 (TMTP-D07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-D07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Đầu máy xay thịt (TMTP-C21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích tự động AK-800 2 đầu buộc (TMTP-GA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích tự động AK-400 1 đầu buộc (TMTP-GA06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt sống QX-250 (TMTP-E16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xoắn xúc xích tự động AK-2500 (TMTP-G18)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt KY-22 (TMTP-C20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt YZ-320A (TMTP-E32)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E32)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đánh nhuyễn thịt (TMTP-D06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-D06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Có bao đá) (TMTP-B08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Không bao đá) (TMTP-B07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (Chân sắt) (TMTP-B05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 750W (Chân sắt) (TMTP-B03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 370W (Chân sắt) (TMTP-B01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (inox) (TMTP-B04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 7 lít (TMTP-G15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích motor VN (TMTP-GA05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay VN (TMTP-GA04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 3 lít (TMTP-G13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đông lạnh tự động (180-240 lát/phút) (TMTP-E30)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đông lạnh (TMTP-E29)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt Tân Minh (TMTP-C16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống đk 130 mm (TMTP-E10)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống DQ-1 (TMTP-E15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống QW-80 (TMTP-E28)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống + xay thịt Tân Minh (TMTP-E27)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E27)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt 1100W (TMTP-C15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt 750W (TMTP-C14)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn và xoắn xúc xích (TMTP-G04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích thủy lực SF-260 (TMTP-G02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích thủy lực SF-150 (TMTP-G01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt công nghiệp đa năng (TMTP-C13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt công suất lớn TK-42 (TMTP-C09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích dùng điện 25 lít (TMTP-G11)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích dùng điện 20 lít (TMTP-G10)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích motor (TMTP-GA03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy nướng xúc xích 7 thanh (TMTP-GB02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GB02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái bì quay tay ST (TMTP-F01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng bì JZ (TMTP-F05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng