Máy chế biến thịt

 • MÁY XAY THỊT JR-12-100KG/H (TMTP-C04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY XAY GIÒ, CHẢ CÔNG NGHIỆP CÓ BIẾN TẦN (TMTP-B11)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt thịt đông lạnh có băng tải (TMTP-E40)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E40)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy ép thịt (TMTP-DA12)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt công nghiệp TC32 (TMTP-C28)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích bán tự động (TMTP-GA08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt Daribo DRB-JR32W (TMTP-C26)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G16)

  Giá: 3.200.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY TIÊM DỊCH GIA VỊ VÀO THỊT YZ-40 (TMTP-DA08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY TIÊM DỊCH GIA VỊ VÀO THỊT YZ-80 (TMTP-DA09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích thủy lực (TMTP-G20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng và thái bì liên hoàn 1.5 kw (TMTP-F08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt 150kg/h (TMTP-C22)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy làm mềm thịt ETS 527 (TMTP-DA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Bộ máy đùn xúc xích khí nén + máy dập đầu xúc xích (TMTP-G19)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng và thái bì liên hoàn (TMTP-F07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy nướng xúc xích 11 thanh (TMTP-GB04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GB04)

  Giá: 6.430.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống 500-700kg/h (TMTP-E36)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt hạt lựu tự động QD-550 (TMTP-E35)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E35)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt hạt lựu tự động QD-350 (TMTP-E34)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E34)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt JZ (TMTP-E33)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đánh nhuyễn thịt QS-630 (TMTP-D07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-D07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Đầu máy xay thịt (TMTP-C21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích tự động AK-800 2 đầu buộc (TMTP-GA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích tự động AK-400 1 đầu buộc (TMTP-GA06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt sống QX-250 (TMTP-E16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt YZ (TMTP-E31)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E31)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xoắn xúc xích tự động AK-2500 (TMTP-G18)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đông lạnh cầm tay (TMTP-E06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E06)

  Giá: 560.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt KY-22 (TMTP-C20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C20)

  Giá: 5.900.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay + thái thịt HD-12 (TMTP-C03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C03)

  Giá: 3.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt YZ-320A (TMTP-E32)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E32)

  Giá: 8.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đánh nhuyễn thịt có gia liệu (TMTP-D06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-D06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Có bao đá) (TMTP-B08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B08)

  Giá: 2.850.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Không bao đá) (TMTP-B07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B07)

  Giá: 2.340.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (Chân sắt) (TMTP-B05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B05)

  Giá: 1.240.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 750W (Chân sắt) (TMTP-B03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B03)

  Giá: 1.020.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 370W (Chân sắt) (TMTP-B01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B01)

  Giá: 832.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (inox) (TMTP-B04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B04)

  Giá: 1.430.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đánh nhuyễn thịt, rau ZB-80 (TMTP-D05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-D05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống quay tay (TMTP-E25)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E25)

  Giá: 1.650.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 7 lít (TMTP-G15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G15)

  Giá: 3.900.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích motor VN (TMTP-GA05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA05)

  Giá: 3.400.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay VN (TMTP-GA04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA04)

  Giá: 3.200.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 5 lít (TMTP-G14)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G14)

  Giá: 3.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 3 lít (TMTP-G13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G13)

  Giá: 3.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đông lạnh tự động (180-240 lát/phút) (TMTP-E30)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đông lạnh (TMTP-E29)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt Tân Minh (TMTP-C16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C16)

  Giá: 3.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống đk 130 mm (TMTP-E10)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Trang 1 of 3123