Máy Rửa Chai

 • Máy rửa chai tự động (TMDC-DC10)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền xúc rửa chiết rót đóng nắp 8-8-3 tự động (TMDC-DC09)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa khay, chén, bát tự động (TMDC-DC11)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa chai 32 đầu rửa (TMDC-DC04)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy Sấy chai lọ (TMDC-DC08)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa chai lọ 56 đầu (TMDC-DC03)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa chai XDA-30 (có 2 đầu chổi rửa) (TMDC-DC07)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa chai XDA-30-4 (TMDC-DC05)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa chai Tân Minh (TMDC-DC06)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DD06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy rửa bình 20 lít BS-1 (TMDC-DC02)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền xúc rửa chiết rót đóng nắp chai nhựa tự động (TMDC-DC01)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DC01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng