Máy Dán Màng Seal

 • Máy dán màng Seal DL-300B (TMĐG-E15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal tự động XFY-2300S (TMĐG-E10)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng Seal bán tự động 500C (TMĐG-E06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E06)

  Giá: 2.840.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal bán tự động 500A (TMĐG-E01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E01)

  Giá: 2.350.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal tự động không băng tải DK1200 (TMĐG-E03)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal băng tải tự động GLF-2800 (TMĐG-E02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng Seal tự động 130 MM (TMĐG-E05)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal tự động 120 mm (TMĐG-E09)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal tự động 1600B (TMĐG-E07)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dán màng seal tự động Lx-6000 (TMĐG-E08)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-E08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng