Máy Đồng Hóa

 • Máy đồng hóa dung dịch 500L-1000L/H (TMDC-DG05)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DG05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đồng hóa 10 lít (TMDC-DG04)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DG04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đồng hóa 50 lít (TMDC-DG03)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DG03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy nhũ hóa chân không 150 lít (TMDC-DG02)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DG02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đồng hóa mỹ phẩm 100 lít (TMDC-DG01)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DG01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng