Tủ Giữ Ấm & Hấp Bánh

 • Lò hấp đơn (TMTP-QA06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ hấp bánh bao dùng điện (TMTP-QA03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA03)

  Giá: 6.120.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ hấp bánh bao dùng điện 8 khay (TMTP-QA04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ hấp bánh bao 7 tầng bằng gas-điện (TMTP-QA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ hấp bánh bao dùng điện ESM-44 (TMTP-QA01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA01)

  Giá: 4.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ giữ ấm (TMTP-QA02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA02)

  Giá: 3.950.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ giữ ấm thực phẩm 620W (TMTP-QA05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-QA05)

  Giá: 2.550.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày và giữ nóng bánh (TMTQ-A03)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A03)

  Giá: 7.700.000 VNĐ

  Giỏ hàng