Máy Co Màng

 • Máy Co Màng Nhiệt BS-4535 (TMĐG-B30)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B30)

  Giá: 28.000.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền cung cấp màng, co màng hơi nước tự động (TMĐG-B28)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cuốn màng PALETT (TMĐG-B24)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Buồng nhiệt co màng nắp chai HX-1230 (TMĐG-B23)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B23)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Buồng nhiệt co màng nắp chai (TMĐG-B22)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co, cắt màng tự động CBF-60/ FM-6040 (TMĐG-B26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co cắt màng tự động (TMĐG-B20)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy quấn màng co PALLET TP-1650F-L (TMĐG-BD02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-BD02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co và cắt màng giá rẻ (TMĐG-B18)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B18)

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng khổ lớn (TMĐG-B19)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cầm tay SUKA OSK-800 (TMĐG-B15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B15)

  Giá: 750.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cầm tay MT-200 (TMĐG-B01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B01)

  Giá: 450.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng log chai bán tự động (TMĐG-B09)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng hơi nước (TMĐG-B17)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B17)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng băng tải dạng lưới (TMĐG-B13)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng băng tải dạng lưới 400×200 (TMĐG-B12)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B12)

  Giá: 6.850.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cổ chai (TMĐG-B06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co màng, cắt màng chân cao (TMĐG-B10)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng log chai tự động không khay (TMĐG-B08)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng hơi nước tự động (TMĐG-B16)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bọc màng thực phẩm HW-450 (TMĐG-BD01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-BD01)

  Giá: 990.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co màng, cắt màng chân cao (TMĐG-B11)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B11)

  Giá: 42.000.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400×200 (TMĐG-B02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B02)

  Giá: 6.120.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B05)

  Giá: 7.050.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng có hệ thống làm mát (TMĐG-B14)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng