Máy Co Màng

 • Dây Chuyền Đóng Gói Và Co Màng Tự Động TMĐG-B03

  Mã sản phẩm: TMĐG-B03

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bọc màng thực phẩm bán tự động TMĐG-BD03

  Mã sản phẩm: TMĐG-BD03

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400 x 200 (có đồng hồ báo nhiệt) dạng lưới (TMĐG-B36)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400×200 có đồng hồ báo nhiệt (TMĐG-B34)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B34)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng bình nước 20L (TMĐG-B04)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy Co Màng Nhiệt BS-4535 (TMĐG-B30)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền cung cấp màng, co màng hơi nước tự động (TMĐG-B28)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Buồng nhiệt co màng nắp chai (TMĐG-B22)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co, cắt màng tự động CBF-60/ FM-6040 (TMĐG-B26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co cắt màng tự động (TMĐG-B20)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co và cắt màng giá rẻ (TMĐG-B18)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B18)

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cầm tay SUKA OSK-800 (TMĐG-B15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cầm tay MT-200 (TMĐG-B01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co màng log chai bán tự động (TMĐG-1I1)

  Mã sản phẩm: TMĐG-1I1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng băng tải dạng lưới (TMĐG-B13)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng băng tải dạng lưới 400×200 (TMĐG-B12)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng cổ chai (TMĐG-B06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng bình nước tmsx 4560 (TMĐG-B10)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng log chai tự động không khay (TMĐG-B08)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng hơi nước tự động (TMĐG-B16)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bọc màng thực phẩm HW-450 (TMĐG-BD01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-BD01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền co màng, cắt màng chân cao (TMĐG-B11)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400×200 (TMĐG-B02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng BS 400×350 (TMĐG-B05)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy co màng có hệ thống làm mát (TMĐG-B14)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng