MÁY THỰC PHẨM

 • Máy xay bột mịn 600g/mẻ TMTP-L08

  Mã sản phẩm: TMTP-L08

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy massage thịt 300 lít (TMTP-DA04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy massage thịt 200 lít (TMTP-DA03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy massage thịt 100 lít (TMTP-DA02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy massage thịt 50 lít (TMTP-DA01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-DA01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tạo viên thịt tự động YR-010 (TMTP-KB02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KB02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tạo viên thịt, cá TT-M17 (TMTP-KB03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KB03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (TMTP-B06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B06)

  Giá: 1.350.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy nướng xúc xích 5 thanh HX-5 kính cong (TMTP-GB01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GB01)

  Giá: 1.400.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích thủy lực SF-350 (TMTP-G03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 750W (TMTP-B02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B02)

  Giá: 875.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tạo viên thịt SXW-280 (TMTP-KB01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KB01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay 5L (TMTP-G06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G06)

  Giá: 3.190.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích dùng điện 15 lít (TMTP-G09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G09)

  Giá: 8.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy buộc đầu xúc xích quay tay (TMTP-GA02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-GA02)

  Giá: 3.450.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt ATS (TMTP-C05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C05)

  Giá: 6.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái ớt- băm nhỏ tỏi – gừng (TMTP-O17)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O17)

  Giá: 5.880.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay thịt quay tay (TMTP-C01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-C01)

  Giá: 230.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả MFC-30 (TMTP-O06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cưa xương JG-300A (TMTP-A14)

  Mã sản phẩm: (TMTP-A14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt xương bằng tay (TMTP-A18)

  Mã sản phẩm: (TMTP - A18)

  Giá: 5.460.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cưa xương J-310 (TMTP-A10)

  Mã sản phẩm: (TMTP - A10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng