Máy Đóng Gói Công Nghiệp

 • Máy đóng gói dung dịch sệt tự động ( TMĐG-I75)

  Mã sản phẩm: ( TMĐG-I75)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy định lượng, đóng gói muối, gia vị trục vít (TMĐG-I53)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I53)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 3 chiều (chỉ xé) dạng keo 502, bao thuốc lá (TMĐG-I71)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I71)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy chiết rót đóng gói dung dịch tự động tương ớt (TMĐG-I59)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I59)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền đóng gói và co màng tự động hộp mỳ, hộp cháo (TMĐG-B03)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-B03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cấp liệu chân không (TMĐG-IB06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-IB06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc TM-1 (TMĐG-I01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói bột định lượng trục vít (TMĐG-I74)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I74)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói ngang HP-450 (TMĐG-I73)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I73)

  Giá: 1 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử UMO420 (TMĐG-I72)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I72)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy ép cốc giấy tự động (TMĐG-I70)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I70)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thổi chai Pet bán tự động 1 lần 4 chai (TMĐG-I69)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I69)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử 2-100 gram (inox) (TMĐG-I68)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I68)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói sử dụng hệ thống gầu tải cấp liệu (TMĐG-I67)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I67)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng cốc đong TM1 (TMĐG-I66)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I66)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dầu gội đầu, sữa tắm (cắt từ 1-100 túi) (TMĐG-I50)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I50)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng bao gạo 5-50 kg (TMĐG-I64)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I64

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói giấy A4 (TMĐG-I65)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I65)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dung dịch dạng lỏng (TMĐG-I63)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I63)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói hạt cân điện tử BF-400A (4 đầu cân) (TMĐG-I48)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I48)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói hạt cân điện tử BF-300A (4 đầu cân) (TMĐG-I47)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I47)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói tam giác (TMĐG-I46)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I46)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử có indate (10-500 gram) (TMĐG-I57)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I57)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng bao bán tự động công nghiệp 2 vòi (TMĐG-I56)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I56)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng bao bán tự động công nghiệp 1 vòi (TMĐG-I55)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I55)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trục vít kiểu mẫu đảo con dấu 100-1000gam (TMĐG-I54)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I54)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cốc đong định lượng (khung Inox) (TMĐG-I52)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I52)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói Stick 4 cột QD-12CF32 (TMĐG-I44)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I44)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói bún JB-300LD (TMĐG-I43)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I43)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng hộp thành phẩm tự động (TMĐG-I42)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I42

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng 100-1000 gam (TMĐG-I20)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I20

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc có in date (sơn) (TMĐG-I18)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I18

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói đũa, ống hút (TMĐG-I41)

  Mã sản phẩm: TMDG-I41

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dung dịch nước sốt, dầu gội 3 làn (TMĐG-I40)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I40

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy chiết rót và đóng gói 1000ml-2000ml có indate (TMĐG-I39)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I39

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy định lượng và đóng gói chất lỏng 150-1200ml (TMĐG-I38)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I38

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-250X (11cm) (TMĐG-I35)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I35)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-450X (18cm) (TMĐG-I37)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I37)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-350X (16cm) (TMĐG-I36)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 1-50 gam (có indate) (TMĐG-I33)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 1-50 gam (không indate) (TMĐG-I32)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I32)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dò kim loại VFD-850 (TMDC-DI03)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DI03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dò kim loại GY-TCY-360 (siêu nhạy) (TMDC-DI02)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DI02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói kẹo viên tự động KT-250B (TMĐG-I30)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền tự động đóng gói & co màng HB-590 (TMĐG-I29)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói tự động JQ-100 (10-100 gam) (TMĐG-I31)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I31)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cafe 6 line SL-42 (TMĐG-I27)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I27)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng trục vít tự động (TMĐG-I25)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I25)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dạng viên dùng mâm xoay đếm (TMĐG-I26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói băng tải JK-250B/D (TMĐG-I23)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I23)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Trang 1 of 212