Máy Đóng Gói Công Nghiệp

 • Máy đóng gói cốc đong gầu tải (TMĐG-2F8C)

  Mã sản phẩm:

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói ngang (TMĐG-5E3)

  Mã sản phẩm: TMĐG-5E3

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói ống hút tự động (TMĐG-I77)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I77)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dung dịch nước sốt TMĐG-5F17

  Mã sản phẩm:

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói ngang đũa TMĐG-6E1

  Mã sản phẩm: TMĐG-6E1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trục vít đứng 3 biên TMĐG-2F11

  Mã sản phẩm: TMĐG-2F11

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cốc đong 4 biên TMĐG-2F10

  Mã sản phẩm: TMĐG-2F10

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng hạt chống ẩm nắp viên sủi TMĐG-7F1

  Mã sản phẩm: TMĐG-7F1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói viên C sủi TMĐG-6F1

  Mã sản phẩm: TMĐG-6F1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói ngang bánh (TMĐG-5E1)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-5E1)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng cân điện tử có indate TMĐG-5F1

  Mã sản phẩm: TMĐG-5F1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 3 chiều (chỉ xé) dạng keo 502, bao thuốc lá (TMĐG-I71)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I71)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY ĐÓNG GÓI TRÀ TÚI LỌC TMĐG-4F1

  Mã sản phẩm: TMĐG-4F1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử 2-100 gram (inox) (TMĐG-I68)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I68)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc có in date (sơn) (TMĐG-I18)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I18

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói đũa, ống hút (TMĐG-I41)

  Mã sản phẩm: TMDG-I41

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 1-50 gam (không indate) (TMĐG-I32)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I32)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dạng viên dùng mâm xoay đếm (TMĐG-I26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc có in date (inox) (TMĐG-I16)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc (inox) (TMĐG-I15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng