Máy Đóng Gói Công Nghiệp

 • Máy đóng gói 4 biên, định lượng trục vít ngang (dao phẳng + indate) (TMĐG-I02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dung dịch sệt tự động ( TMĐG-I75)

  Mã sản phẩm: ( TMĐG-I75)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy định lượng, đóng gói muối, gia vị trục vít (TMĐG-I53)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I53)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 3 chiều (chỉ xé) dạng keo 502, bao thuốc lá (TMĐG-I71)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I71)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy chiết rót đóng gói dung dịch tự động tương ớt (TMĐG-I59)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I59)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc TM-1 (TMĐG-I01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử 2-100 gram (inox) (TMĐG-I68)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I68)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng cốc đong TM1 (TMĐG-I66)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I66)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói cân điện tử có indate (10-500 gram) (TMĐG-I57)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I57)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trục vít kiểu mẫu đảo con dấu 100-1000gam (TMĐG-I54)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I54)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói định lượng 100-1000 gam (TMĐG-I20)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I20

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc có in date (sơn) (TMĐG-I18)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I18

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói đũa, ống hút (TMĐG-I41)

  Mã sản phẩm: TMDG-I41

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dung dịch nước sốt, dầu gội 3 làn (TMĐG-I40)

  Mã sản phẩm: TMĐG-I40

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-250X (11cm) (TMĐG-I35)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I35)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-450X (18cm) (TMĐG-I37)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I37)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy cắt và đóng gói đa năng KT-350X (16cm) (TMĐG-I36)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói 1-50 gam (không indate) (TMĐG-I32)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I32)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói dạng viên dùng mâm xoay đếm (TMĐG-I26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc 2-100 gam (TMĐG-I03)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói tự động 1-50 gam (TMĐG-I13)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc có in date (inox) (TMĐG-I16)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc (inox) (TMĐG-I15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói trà túi lọc 320W (TMĐG-I12)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng gói nước sốt bán tự động (TMĐG-I06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-I06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng