Tủ Sấy

 • Tủ sấy 20 khay dạng xoay (inox 304) TMCN-B54

  Mã sản phẩm: TMCN-B54

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 15 khay VN (inox 304) TMCN-B35

  Mã sản phẩm: TMCN-B35

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy công nghiệp 300 độ TMSX inox TMCN-B05

  Mã sản phẩm: TMCN-B05

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • TỦ SẤY 20 KHAY TMSX 6080 (TMCN-B02)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • TỦ SẤY 10 KHAY TMSX 6080 (TMCN-B01)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 1 cánh 20 khay VN (Inox 201) (TMCN-B32)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B32)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 10 khay VN (Inox 304) (TMCN-B34)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B34)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 10 khay VN (Inox 201) (TMCN-B39)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B39)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 1 cánh 20 khay VN (Inox 304) (TMCN-B33)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 12 khay dạng xoay 90cm VN (Inox 304) (TMCN-B50)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B50)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát 1500L VN201 (TMCN-B52)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B52)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát 1500L VN304 (TMCN-B53)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B53)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát VN 3 cánh 1800L (TMCN-B51)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B51)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 12 khay dạng xoay 60cm VN (Inox 304) (TMCN-B49)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B49)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 40 khay VN (inox 304) (TMCN-B38)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B38)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 40 khay VN (Inox 201) (TMCN-B43)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B43)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 20 khay VN (Inox 304) (TMCN-B36)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 20 khay VN (Inox 201) (TMCN-B41)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B41)

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát 700L (TMCN-B47)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B47)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy nông sản, thực phẩm 30 khay (TMCN-B37)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B37)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy khô lạnh chân không TF-HFD-4 (TMCN-B18)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy khử trùng bát đĩa 910 lít (sơn) (TMCN-B24)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy công nghiệp 12 khay (TMCN-B19)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát, đũa, công nghiệp 3 cánh (TMCN-B03)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy hoa quả, thực phẩm gia đình (TMCN-B13)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy lạnh 10 khay (TMCN-B07)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy công nghiệp 10 khay (TMCN-B10)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy bát Tân Minh 1500 lít (TMCN-B12)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy và khử trùng khăn vải, quần áo… 910 lít (TMCN-B17)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B17)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 6 khay dạng xoay (TMCN-B16)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy khô lạnh công nghiệp WRH-100 (TMCN-B21)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy công nghiệp 9 khay (TMCN-B08)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • TỦ SẤY LẠNH 20 KHAY (TMCN-B22)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 10 khay 300 độ ( khay tiêu chuẩn) TMCN-B06

  Mã sản phẩm: (TMCN-B06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ sấy 10 khay dạng tròn (TMCN-B04)

  Mã sản phẩm: (TMCN-B04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng