Máy Khâu Bao Tải

 • Dây chuyền khâu bao + gấp + băng tải (TMĐG-F16)

  Mã sản phẩm: TMĐG-F16

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao GK2-3 (TMĐG-F14)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao 1 kim N600A (TMĐG-F07)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao 2 kim 4 chỉ GXGK6-18 (cả bộ) (TMĐG-F12)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao cầm tay GK9-2 (TMĐG-F01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F01)

  Giá: 1.050.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao cầm tay GK9-370 (TMĐG-F06)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F06)

  Giá: 1.450.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao cầm tay GK9-200 (TMĐG-F02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F02)

  Giá: 2.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao cầm tay Siruba AA-6 (TMĐG-F04)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao cầm tay NEWLONG KG26-A1 (TMĐG-F03)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F03)

  Giá: 3.000.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao đai giấy có ván trượt 1 kim 2 chỉ (TMĐG-F08)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao đai giấy có ván trượt 1 kim 1 chỉ (TMĐG-F09)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy khâu bao có viền giấy NEWLONG DS-6AC (TMĐG-F10)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-F10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng