Máy Hàn Miệng Túi

 • Máy hàn liên tục thổi khí DBF-1000 (cơ cấu vòi khí) (TMĐG-A43)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A43)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy sấy và tạo khí Nito lưu lượng 5m3/h (TMĐG-A30)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi để bàn PS600 (TMĐG-A44)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A44)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng bao (TMĐG-A26)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi có indate chịu lực (Inox) (TMĐG-A40)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A40)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục FRW200 (TMĐG-A39)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A39)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng bao khí nén con lăn 900 (TMĐG-A38)

  Mã sản phẩm: TMĐG-A38

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tạo khí Nito (TMĐG-A37)

  Mã sản phẩm: TMĐG-A37

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập tay PSF 250 mm (TMĐG-A25)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A25)

  Giá: 190.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục FR-900 (inox) (TMĐG-A22)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A22)

  Giá: 3.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục có thổi khí Nito CBF-900 (TMĐG-A36)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục thổi khí N2 (kết hợp bộ 3) (TMĐG-A35)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A35)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập tay SF 40 cm (TMĐG-A21)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A21)

  Giá: 620.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân má đồng chân cao 500 mm (TMĐG-A13)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân má đồng chân cao 400 mm (TMĐG-A12)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A12)

  Giá: 1.740.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập tay PSF-200 mm (TMĐG-A01)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A01)

  Giá: 180.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập tay PSF-300 mm (TMĐG-A02)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A02)

  Giá: 250.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập tay PSF-400 mm (TMĐG-A03)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A03)

  Giá: 350.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập chân PFS-650 có giá đỡ (TMĐG-A31)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A31)

  Giá: 3.800.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập chân PFS-800 có giá đỡ (TMĐG-A32)

  Mã sản phẩm: TMĐG-A32

  Giá: 8.500.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập chân PFS-450 có giá đỡ (TMĐG-A29)

  Mã sản phẩm: TMĐG-A29

  Giá: 3.400.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân má đồng chân cao 300 mm (TMĐG-A11)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A11)

  Giá: 1.530.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân DUOQI SF-40 (TMĐG-A15)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A15)

  Giá: 1.230.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân dây nhiệt Plastic 600 mm (TMĐG-A10)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A10)

  Giá: 1.840.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân dây nhiệt Plastic 500 mm (TMĐG-A09)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A09)

  Giá: 1.740.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân dây nhiệt Plastic 400 mm (TMĐG-A08)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A08)

  Giá: 1.530.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn dập chân dây nhiệt Plastic 300 mm (TMĐG-A07)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A07)

  Giá: 1.230.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi dập chân PFS-350 có giá đỡ (TMĐG-A28)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A28)

  Giá: 3.200.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn miệng túi có indate chịu lực DBF-1100V (TMĐG-A34)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A34)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục có hút chân không (TMĐG-A33)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục SFR-980 có in date (dạng đứng) (TMĐG-A17)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A17)

  Giá: 6.940.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục SFR-980 có in date (TMĐG-A18)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A18)

  Giá: 6.300.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục FR-900 (sơn) (TMĐG-A16)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A16)

  Giá: 2.550.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục thổi khí DBF-1000 (TMĐG-A20)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A20)

  Giá: 6.120.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hàn liên tục FR-900 (dạng đứng) (TMĐG-A19)

  Mã sản phẩm: (TMĐG-A19)

  Giá: 3.700.000 VNĐ

  Giỏ hàng