Máy Thái Bì Sợi

 • Máy lạng bì quay tay (TMTP-F06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng và thái bì liên hoàn 1.5 kw (TMTP-F08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng và thái bì liên hoàn (TMTP-F07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái bì quay tay ST (TMTP-F01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F01)

  Giá: 1.050.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy lạng bì JZ (TMTP-F05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-F05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng