Máy Xay Giò Chả

 • Máy xay giò, chả 20 kg/mẻ (380V) (TMTP-B28)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 10 kg/mẻ (220V) (TMTP-B20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 7 kg/mẻ (220V) (TMTP-B16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 30 kg/mẻ + biến tần (380V) (TMTP-B33)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 10 kg/mẻ + biến tần (220V) (TMTP-B21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Có bao đá) (TMTP-B08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B08)

  Giá: 2.850.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (Không bao đá) (TMTP-B07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B07)

  Giá: 2.340.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (Chân sắt) (TMTP-B05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B05)

  Giá: 1.240.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 750W (Chân sắt) (TMTP-B03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B03)

  Giá: 1.020.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 370W (Chân sắt) (TMTP-B01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B01)

  Giá: 832.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 900W (inox) (TMTP-B04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B04)

  Giá: 1.430.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 20 kg/mẻ + biến tần (380V) (TMTP-B29)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 25 kg/mẻ + biến tần (380V) (TMTP-B31)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B31)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 15 kg/mẻ + biến tần (220V) (TMTP-B25)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B25)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 25 kg/mẻ (380V) (TMTP-B30)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 5 kg/mẻ + biến tần (380V) (TMTP-B15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 3 kg/mẻ (TMTP-B09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 1100W (TMTP-B06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B06)

  Giá: 1.280.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xay giò, chả 750W (TMTP-B02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-B02)

  Giá: 832.000 VNĐ

  Giỏ hàng