Máy Xoáy-Siết Nắp Chai

 • Máy xoáy nắp chai để bàn bán tự động (TMDC-DA09)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy dập nắp chai khí nén bán tự động (nắp ấn) (TMDC-DA07)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy siết nắp chai tự động (cấp nắp thủ công) (TMDC-DA17)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA17)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai chân không (TMDC-DA16)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy, siết nắp chai JGS-980 (TMDC-DA13)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai dầu gội, sữa tắm bán tự động (TMDC-DA08)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy siết nắp hũ chai thủy tinh khí nén (TMDC-DA06)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy siết nắp chai cầm tay (TMDC-DA05)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA05)

  Giá: 3.470.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai tự động FX-6 (6 đầu) (TMDC-DA04)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai bán tự động 6 đầu (TMDC-DA03)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai tròn bán tự động (TMDC-DA10)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy xoáy nắp chai tự động (TMDC-DA02)

  Mã sản phẩm: 9TMDC-DA02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dụng cụ đóng siết nắp chai thủ công (TMDC-DA11)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA11)

  Giá: 2.050.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đóng siết nắp chai VACXIN thủ công (nước hoa) (TMDC-DA12)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA12)

  Giá: 10.190.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy siết nắp chai bán tự động SK-40 (TMDC-DA01)

  Mã sản phẩm: (TMDC-DA01)

  Giá: 6.900.000 VNĐ

  Giỏ hàng