Máy chế biến cá

 • Máy tách xương cá YRFL-380 TMTP-KA04

  Mã sản phẩm: TMTP-KA04

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách xương cá XJT-180 (TMTP-KA11)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KA11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng