Tủ Mát

 • Tủ trưng bày rau 1.8m (TMTQ-A32)

  Mã sản phẩm: TMTQ-A32

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 3 tầng 1.8m (TMTQ-A16)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 3 tầng 90 cm (TMTQ-A15)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 5 tầng 1.8m (TMTQ-A11)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát trưng bày siêu thị cao cấp 1.2M (TMTQ-A33)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy điều hòa nhiệt độ nước HRS-930W (TMTP-PC26)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày dạng nằm ngang AD-1.8A (1.8m) (TMTQ-A25)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A25)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày dạng nằm ngang (1.6m) (TMTQ-A24)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy làm nóng, lạnh nước (TMTP-PC24)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát inox 2 cánh (chạy 2 lốc lạnh) (TMTP-PC23)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC23)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 5 tầng 1.5m (TMTQ-A10)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 5 tầng (1.2m) (TMTQ-A09)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 3 tầng 1.8m (TMTQ-A14)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 3 tầng 1.5m (TMTQ-A13)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 3 tầng 1.2m (TMTQ-A12)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát inox 2 cánh 1.8 m (TMTP-PC21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát inox 2 cánh 1.5 m (TMTP-PC20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát gia đình RTW-40L (TMTP-PC22)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trữ kem ký DSCF-1200 (-22oC 12 khay) (TMTP-PC19)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trữ kem ký 12 khay (TMTP-PC18)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát để bàn 1.68 m (TMTP-PC12)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát SC52 50 lít (TMTP-PC13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát nằm ngang 2 ngăn inox 2 m (TMTP-PC15) (hết hàng)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát nằm ngang 2 ngăn inox 1.8 m (TMTP-PC14)

  Mã sản phẩm: (TMTP-PC14)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 5 tầng (90cm) (TMTQ-A08)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 4 tầng (90cm) (TMTQ-A07)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ mát trưng bày rau (1m6) (TMTQ-A06)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 2 tầng (90cm) (TMTQ-A05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-A05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính phẳng 3 tầng 1.2 m (TMTQ-A04)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày bánh kem kính cong 3 tầng 90cm (TMTQ-A02)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Tủ trưng bày giữ nóng bánh 3 tầng (TMTQ-A01)

  Mã sản phẩm: (TMTQ-A01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng