Máy Tách Xương Cá

 • Máy tách xương cá YRFL-380 TMTP-KA04

  Mã sản phẩm: TMTP-KA04

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách xương cá YRFL-300 (TMTP-KA03)

  Mã sản phẩm: TMTP-KA03

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách xương cá inox (TMTP-KA09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KA09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách xương cá SH-051 (TMTP-KA06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KA06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách xương cá CR-200 (TMTP-KA01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-KA01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng