Máy Đùn Xúc Xích Quay Tay

 • Máy đùn xúc xích quay tay 7 lít (TMTP-G16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 7 lít (TMTP-G15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay dạng ngang 3 lít (TMTP-G13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay 10 lít (TMTP-G07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy đùn xúc xích quay tay 5L (TMTP-G06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-G06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng