Nồi Thanh Trùng

 • Nồi tiệt trùng liên tục 500-1000L (TMCN-AF15)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang (TMCN-AF07)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng (TMCN-AF01)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng