Nồi Thanh Trùng

 • Nồi hấp tiệt trùng TMSX-100L (TMCN-AF06)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng TMSX-400L (TMCN-AF02)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng TMSX-50L (TMCN-AF04)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi tiệt trùng liên tục 500-1000L (TMCN-AF09)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng dạng nằm ngang 400L (TMCN-AF08)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng 150L (TMCN-AF07)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng 50 lít (TMCN-AF05)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy hấp tiệt trùng công nghiệp (TMCN-AF03)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Nồi hấp tiệt trùng (TMCN-AF01)

  Mã sản phẩm: (TMCN-AF01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng