Máy Thái Thịt Bán Tự Động

 • Máy thái thịt đa năng bán tự động Tân Minh (TMTP-E07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt ES-300 (TMTP-E17)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E17)

  Giá: 8.000.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt đa năng (TMTP-E04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E04)

  Giá: 2.550.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt chín, thịt đông lạnh ES-220 (TMTP-E13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E13)

  Giá: 4.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt bán tự động ES-250 (TMTP-E21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E21)

  Giá: 5.200.000 VNĐ

  Giỏ hàng