Máy Thái Thịt Tươi Sống

 • Máy thái thịt tươi sống 500-700kg/h (TMTP-E36)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E36)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt JZ (TMTP-E33)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E33)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt sống QX-250 (chính hãng) (TMTP-E16)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E16)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt YZ (TMTP-E31)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E31)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt YZ-320A (TMTP-E32)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E32)

  Giá: 8.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống quay tay (TMTP-E25)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E25)

  Giá: 1.650.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống đk 130 mm (TMTP-E10)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống DQ-1 (TMTP-E15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E15)

  Giá: 7.000.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống QW-80 (TMTP-E28)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống + xay thịt Tân Minh (TMTP-E27)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E27)

  Giá: 6.200.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống 2 kích thước Tân Minh (TMTP-E26)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E26)

  Giá: 3.600.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống SS-70 (TMTP-E03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E03)

  Giá: 1.900.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái thịt tươi sống YUZHONG (TMTP-E37)

  Mã sản phẩm: (TMTP-E37)

  Giá: 8.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng