Máy Bóc Vỏ

 • MÁY BÓC VỎ ĐẬU XANH KHÔ (TMTP-OA22)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy tách vỏ lụa hạt lạc SMCT-300 (TMTP-OA13)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA13)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hành tỏi khô 100kg/h (TMTP-OA29)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt sở (TMTP-OA27)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA27)

  Liên Hệ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ lụa hạt lạc 400 kg/h (TMTP-OA26)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA26)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA25)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA25)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt hướng dương (TMTP-OA24)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc tách tép tỏi (TMTP-OA23)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA23)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Dây chuyền lột vỏ tỏi 400-500 Kg mỗi giờ (TMTP-OA21)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA21)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt sen khô (TMTP-OA20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy làm tỏi đen 100kgmẻ (TMTP-OA16)

  Mã sản phẩm: TMTP-OA16

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt sen tươi (TMTP-OA15)

  Mã sản phẩm: TMTP-OA15

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy làm tỏi đen gia đình (TMTP-OA14)

  Mã sản phẩm: TMTP-OA14

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ lụa hạt lạc 100 Kg/h (TMTP-OA12)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hành, tỏi công nghiệp DSTP-200 (TMTP-OA11)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA11)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc tách hạt ngô (TMTP-OA17)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA17)

  Giá: 3.100.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc tách hạt ngô (TMTP-OA18)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ đỗ tương ướt (TMTP-OA09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ tỏi ướt (TMTP-OA04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt sen thủ công (TMTP-OA08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA08)

  Giá: 1.400.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hành tỏi 25-30kg/h (TMTP-OA10)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA10)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hành tỏi khô dùng khí nén (TMTP-OA06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA06)

  Giá: 9.700.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ đậu phộng (TMTP-OA05)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc vỏ hạt dẻ (TMTP-OA07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA07)

  Giá: 6.120.000 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc hành, tỏi FX-128S (TMTP-OA03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy bóc hành, tỏi DF-340 (TMTP-OA01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OA01)

  Giá: 2.550.000 VNĐ

  Giỏ hàng