Máy Thái Rau Củ Quả

 • Máy thái rau củ băng tải (TMTP-2O1)

  Mã sản phẩm: TMTP-2O1

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • MÁY THÁI CON CHÌ TMTP-O14

  Mã sản phẩm: TMTP-O14

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả đa năng VC-60 (TMTP-O39)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O39)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái củ quả đa năng 200kg/h (TMTP-O04)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O04)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau quả VC-65 (TMTP-O44)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O44)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy Cắt Khúc Ớt Tươi, Rau Xanh (TMTP-O43)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O43)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái củ quả CHD-100 (TMTP-O41)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O41)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái củ quả đa năng công nghiệp 300-500 kg/giờ (TMTP-O38)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O38)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái ớt tự động (TMTP-O35)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O35)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái củ quả 150 kg/h (TMTP-O19)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O19)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái khoai tây kiểu KFC cầm tay (TMTP-O12)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O12)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái lát rau củ quả bằng tay (TMTP-O30)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O30)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái ớt công nghiệp AG-500 (TMTP-O29)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O29)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái ớt công nghiệp AG-300 (TMTP-O28)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O28)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái sả, tỏi, ớt công nghiệp (TMTP-O27)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O27)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả đa năng 2 đầu thái (TMTP-O22)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O22)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả LC-312 (TMTP-O24)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O24)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái gia vị tỏi, ớt, gừng 150kg/h (TMTP-O20)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O20)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả đa năng (TMTP-O08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả XZ-681 (TMTP-O05)

  Mã sản phẩm: (TPTP-O05)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả băng tải tự động khổ 10cm (TMTP-O09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái hành quay tay (TMTP-O01)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O01)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái hành tỏi motor nhỏ (TMTP-O02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái cắt khoai tây dạng đứng Tân Minh (TMTP-O15)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O15)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái hành, thái ớt (TMTP-O18)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O18)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái ớt- băm nhỏ tỏi – gừng (TMTP-O17)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O17)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả đa năng Robot-Coupe CL50 (TMTP-O07)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O07)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy thái rau củ quả MFC-30 (TMTP-O06)

  Mã sản phẩm: (TMTP-O06)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng