Máy Gọt Vỏ

 • Máy gọt vỏ củ năng (TMTP-OC09)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OC09)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy gọt – bổ táo tự động (TMTP-OC08)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OC08)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy gọt khoai tây (TMTP-OC03)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OC03)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng

 • Máy gọt vỏ sấu 20 kg/h (TMTP-OC02)

  Mã sản phẩm: (TMTP-OC02)

  Giá: 5 VNĐ

  Giỏ hàng